Dla naszych pacjentów świadczymy usługi w zakresie:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • świadczenia lekarza internisty

  • świadczenia pediatry

  • świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

  • świadczenia położnej POZ ( zaprasza na spotkania edukacyjne dla ciężarnych po 20 t.c.)

  • szczepienia obowiązkowe i zalecane

  • pobieranie materiału do badań diagnostycznych

  • EKG

 

 

 • Poradnia Stomatologiczna

  • świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach kontraktu z NFZ

 

 • Fizjoterapia Ambulatoryjna

  • Elektrolecznictwo: jontoforeza, diadynamik, galwanizacja, interdyn,stymulacja jedno i dwubiegunowa, jontodiadynamik, prądy TENS, KOTZA, TREBERTA

  • Terapia polem magnetycznym

  • Terapia ultradźwiękami

  • Światłolecznictwo: sollux, lampa BIOPTRON

  • Laseroterapia

  • Krioterapia

  • Kinezyterapia: ćwiczenia bierne, czynno - bierne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, wolne oporowe, prowadzone, redresyjne, synergistyczne, oddechowe, ogólnousprawniające, na przyrządach,wyciągi, redresje, nauka chodzenia

    

Copyright 2021 SCS Bydgoszcz s.c. ... Panel