Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych),  informujemy,że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Wilczak spółka z o.o z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 47, reprezentowana przez Zarząd spółki.
Dane kontaktowe do Zarządu są nastepujące;
ul. Widok 30,  85-357 Bydgoszcz
tel. 52-373-92-70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i wypełnienia obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy o z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938, z poźn zmianami), przy zachowaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz.417).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikajacym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz 1938 z póź. zm.).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Przekazane przez Pania/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Copyright 2021 SCS Bydgoszcz s.c. ... Panel