INFORMACJE O NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DORAŹNEJ :

Miejsca udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Bydgoszcz

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - również spoza obszaru zabezpieczenia.

Punkty, w których będzie można skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich wynikających z kontynuacji leczenia zostały przedstawione wraz z adresami i numerami telefonów poniżej:

 

od

od 1 października 2017

Fundacja "Zdrowie dla Ciebie"              ul. Królowej Jadwigi 16               tel. 52 56 666 65 (tylko osoby dorosłe)

                                                      ul. Witkiewicza 1                        tel. 52 56 666 65

Szpital  Miejski                                   ul. Szpitalna 19                          tel. 52 56 666 65

Szpital Obserwacyjno - Zakaźny           ul. Kurpińskiego    5                    tel. 515 318 183

Szpital Dziecięcy                                ul. Chodkiewicza   44                  tel. 52 32 621 00

 

j

Copyright 2021 SCS Bydgoszcz s.c. ... Panel